Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Urządzenie potrafi kieruje 24 500 rekordów z temperaturą, jeśli pamięć zostanie wypełniona w

Historia cykliczna
Danie potrafi kieruje 24 500 rekordów z temperaturą, jeśli pamięć zostanie zapełniona w 100% to wyposażenie inteligentnie zacznie nadpisywać nowe dane lecząc w zajęcie najstarszych danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasz rejestrator potrafi kontrolować temperaturę i pisać ją do pamięci do porządku zdarzenia wymagającego reakcji człowieka. Wygoda jaką odbieramy dzięki historii stałej jest taka, że ułatwienie jest samoobsługowe - nie powinien pamiętać by zawsze czyścić pamięć.
Powiadomienia SMS i E-mail
Swój towar w zintegrowaniu z telefonem lub tabletem umożliwia wysyłanie powiadomień SMS lub E-mail. Przygotowaliśmy aplikację oczywiście aby konfiguracja powiadomień była najwyżej prosta i równocześnie elastyczna. Do wszelkiego Escolog możemy dodać cztery numery telefonów i adresy E-mail na, które będą kierowane powiadomienia. Można wyciągnąć kilka sposobów alarmów, opcje alarmów: temperatura, stan baterii, braku zasięgu, również dla wszelkiego formatu i adresu E-mail można wstawić dodatkową informację, jaka poradzi w prędkości na poszczególne zdarzenie.
Po skonfigurowaniu aplikacji i miejscu trybu prowadzenia informacjach do internetu (escomonitor.com) jest szansa uruchomienia powiadomień SMS o zabiegu internetu w telefonie czy tablecie, dodatkowych alarmach w urządzeniach (alarm górny, dolny, brak zasięgu). Dodatkowo aplikacja ma pole na nr telefonu oraz adres E-mail dla serwisanta. Na zapoznane tam określone będą polecane wzmianki o wyczerpaniu baterii w telefonie

Podgląd Online
Podgląd Online za pomocą System Cloud monitoring temperatury w lodówce escomonitor.com daje na trwałe monitorowanie urządzeń podłączonych do aparatu. Escolog to niepowtarzalne z narzędzi, jakie pewnie stanowić obserwowane oraz dysponowane przez panel online lub aplikację na telefon. Oferujemy dania typu rejestrator temperatury oraz narzędzia uzyskiwane w automatyce produkcyjnej oraz transporcie, chłodnictwie oraz w ogrzewnictwie. Którekolwiek z urządzeń jest swoją dedykowaną aplikację lecz dzięki podłączeniu do sposobu można używać jednej aplikacji która idzie zarządzać zbiorczo każdymi narzędziami z dowolnego zajęcia na świecie.
Monitorowanie 24/7
Urządzenie dzięki diodzie opowiadającej o zabiegu rzeczy oraz alarmie informuje otoczenie o tym co się dzieje 24/7 dni. Jednak monitoring zrażeń alarmowych i wyrazistej wartości temperatury sprawuje się za usługą telefonu, tabletu lub dedykowanego urządzenia jakie równocześnie jest hubem przesyłającym informacje do organizmu Cloud. Monitorowanie urządzeń po otrzymaniu wstępu do internetu że rozgrywać się 24/7 z jakiegokolwiek stanowiska na świecie.

Banner
Banner
Banner